Wat als het brein van je kind niet in balans is ontwikkeld?

22-11-2022

Als een baby wordt geboren is het brein nog maar beperkt ontwikkeld. Alle taken als taal, beweging, gedrag e.d. moeten worden geleerd. Dit leren gebeurt door oefening. Ervaringen versterken relaties tussen neurons in het brein. Neurons that fire together, wire together. Een simpel voorbeeld hiervan is dat je ziet dat een baby wel duizend keer zijn handje naar zijn mond brengt.

Alle functies van de hersenen zijn in specialistische gebieden verdeeld. Al deze gebieden moeten zich na de geboorte verder ontwikkelen. Voor een complexe taak als lezen heb je meerdere gebieden nodig, die ook nog eens snel moeten samenwerken. De ogen moeten een gestructureerde beweging maken, vormen moeten herkend worden (eerst van letters, later van hele woorden) en de vorm moet aan een klank worden gekoppeld, etc.

Een belangrijke rol in de ontwikkeling van hersenen van baby’s is de nucleus basalis. Dit is een hersenkern die ervoor zorgt dat je onbewust kunt leren. Zo pikt een baby bijvoorbeeld de taal op. Dat leren kleine kinderen niet bewust, maar dat gaat automatisch. Dat zie je bij kinderen die tweetalig worden opgevoed. Baby’s pikken taal automatisch op, maar als kinderen op latere leeftijd bijvoorbeeld naar het buitenland verhuizen, moeten ze de taal bewust leren. De nucleus basalis is alleen actief tijdens de kritieke periode waarin het nodig is onbewust te kunnen leren.

Door verschillende oorzaken kan er teveel prikkeling ontstaan in de nucleus basalis. Welke oorzaken dat zijn is teveel informatie voor deze blog 😉. Het gaat nu om het gevolg hiervan: er worden teveel connecties in het brein gelegd en de specialistische gebieden worden niet specialistisch genoeg. Bij prikkeling kan hierdoor teveel activiteit in het brein ontstaan. Dit uit zich bij kinderen door hypergevoeligheid in prikkeling. En bepaalde functies zijn onvoldoende uitontwikkeld.

Het goede nieuws is, dat hersenen niet in beton gegoten zitten. Integendeel, hersenen kunnen zich je hele leven vernieuwen en ontwikkelen. Dus als je kind tegen leerproblemen aanloopt, dan kan met oefening en begeleiding heel veel worden verbeterd. Dit kost wel tijd en moeite, dus hoe fijn zou het zijn als het je kind wat makkelijker wordt gemaakt? Dat kan ik doen met kinesiologie. Hiermee kan ik onderliggende oorzaken opsporen en wegnemen, stimuleren welke connecties moeten worden gelegd of stress wegnemen.
Behandeling kind